Sjöfart transportstyrelsen

Sjöfart – Transportstyrelsen

Transportstyrelsen: Sjöfart

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg.

E-tjänster för sjöfart – Transportstyrelsen

För att kunna söka i fartygsregistret måste du ha fått ett beslut om …

Regler för sjöfart – Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar både nationellt och internationellt med regler …

Sjömän – Transportstyrelsen

På Mina sidor kan du bland annat hämta utdrag eller registrera ansökningar om behörigheter, certifikat eller sjöfartsbok. Här kan du också se status på ditt …

Nationell sjöfart – Transportstyrelsen

Alla svenska passagerarfartyg samt alla svenska fartyg som har en skrovlängd av …

Sjöfartsavdelningen – Transportstyrelsen

Sjöfartsavdelningen utformar regler, prövar och ger tillstånd, utövar tillsyn och för statistik över olyckor och tillbud för svenska fartyg.

E-tjänster och blanketter – Transportstyrelsen

Populära e-tjänster · Egenkontroll av nationell sjöfart (EKAN) · Mina sidor för …

Ombordanställda – Transportstyrelsen

Kravet för att få förarbeviset är en godkänd utbildning för vattenskoter men …

Vem gör vad inom sjöfart? – Transportstyrelsen

Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om fartbegränsning till sjöss, förbud mot …

Transportstyrelsen informerar – sjöfart

Transportstyrelsen informerar – sjöfart – Transportstyrelsen

Nytt nummer av “Transportstyrelsen informerar om sjöfart” har publicerats den 25 …

Keywords: sjöfart transportstyrelsen